Technical Education and Skills Development Authority Website

Department of Trade and Industry Website

Development Bank of the Philippines Website

Bureau of Soil and Water Management Website

Peace and Equity Foundation Website

DILG Website

Rotary International Website

Department of Environment and Natural Resources Website

Mga Paraan ng Pagtitipid ng Tubig

Share

Sa pagliligo at pansariling pagkalinga

1. Huwag itodo ang pagbukas ng gripo tuwing maliligo o maghuhugas.
2. Higpitan ang pagsasara ng mga gripo pagkatapos maligo.
3. Sa pagsisipilyo ay gumamit ng baso imbis na hayaang tumutulo ang tubig.

Sa paglalaba

1.  Maglaba lamang kung ang mga damit ay  madumi, at huwag kapag nais lamang tanggalin ang mga gusot.
2.  Maglaba nang maramihan. Huwag maglaba nang pakaunti-unti o paisa-isa dahil ito ay mas maaksaya sa tubig.

Sa pagluluto

1. Gumamit ng masikip na pantakip sa mga lutuan upang ang tubig ay hindi mabilis matuyo.
2.  Sapat na tubig ang gamitin kung magpapakulo o maglalaga.
3.  Gumamit ng maliit na lalagyan sa paghugas, pagbalat at paglinis ng mga gulay kaysa linisin ang mga ito habang umaagos ang tubig mula sa gripo.
4. Pispisin ang mga ginamit na plato at kubyertos bago ito hugasan.
5. Gumamit ng lalagyan na may mabulang tubig sa paghuhugas at isa pang lalagyan ng mainit na tubig sa pagbabanlaw.

Sa paglilinis ng bahay

1. Gumamit ng walis kaysa hose sa paglilinis ng sahig ng garahe.
2. Linisin ang kotse sa may damuhan upang ang tubig ay magsilbing pandilig din ng damo.
3. Gumamit ng balde  sa paglilinis ng sasakyan.

Sa hardin at bakuran

1.  Magdilig ng hardin at bakuran sa umaga o sa gabi upang maiwasan ang mabilis na pagkatuyo ng tubig at mas maraming tubig  ang masisipsip ng mga ugat ng halaman.
2.  Tanggalin ang mga ligaw na damo sa iyong hardin o halamanan.
3.  Siyasatin palagi ang hose kung ito'y may butas bago magdilig.

Go to Mga Paraan Upang Mapanatiling Malinis at Malinaw ang Tubig

Source: http://volunteerpediacyf.wikispaces.com/file/view/Polusyon+sa+Tubig.pdf

We have 48 guests online